VMD 89L isopropyl alkohol 1l

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
VMD 89L isopropyl alkohol 1l
2 790 Ft
Egységár: 2,79 Ft/ml

• 99,8%-os tisztaságú vízmentes izopropanol általános tisztításra. Kitűnően alkalmas lejátszófejek tisztítására, fluxok, alacsony zsírtartalmú olajok, poláris szennyeződések, és ásványi eredetű szennyeződések eltávolítására. A legtöbb flux higítására is használható.
• nem ózonkárosító
• műanyag felületen is használható
• gyorsan párolog
• nincs maradványanyag
• nem korrozív
• nettó töltet: 1 liter

Részletek

 

veszélyt jelző piktogramok:
 

             GHS02                     GHS07

 

Veszély mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás

P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Cikkszám
10024
Hasonló termékek