VMD 68 víztaszító spray 400ml

Nincs raktáron
VMD 68 víztaszító spray 400ml
1 299 Ft
Egységár: 3,25 Ft/ml

• Pára és nedvesség elleni védelmet nyújt az elektromos berendezéseknek. Megakadályozza a páralecsapódás vagy nedvesség miatti zárlat kialakulását. Helyreállítja a nedvességnek kitett elektromos motorok, tekercsek funkcióit.
• Alkalmazási terület: autóipar, ipari alkalmazások, hardver, tengerészet.
• nettó töltet: 400ml
• gyúlékony!

Részletek

összetétel:

30%-40% párlatok (petróleum)

összetett szénhidrogén elegy

25%-30% propán

12,5%-15% aceton, propanon

10%-12,5% bután

5%-7% izobután

1%-3% 1,2-dichloropropane

propylene dichloride
 

veszélyt jelző piktrogramok:  

 

           GHS02                     GHS07

 

Figyelmeztés: Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P210 Hőtől/szikrától/ nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Gyártó
VMD
Cikkszám
7811
Hasonló termékek