VMD 52 kontakt tisztító spray (olajos) 400ml

Raktáron
Raktárkészlet:
4 db
VMD 52 kontakt tisztító spray (olajos) 400ml
1 725 Ft
Egységár: 4,31 Ft/ml

• Használható elektronikus alkatrészek, számítógépek, relék, csatlakozások, nyomtatott áramkörök, panelek és félvezetők tisztítására, az azokon található szennyeződés és oxidáció eltávolítására. A tisztítás után egy vízlepergető védőréteget képez a kezelt felületen, ami megvédi a további korróziótól.
• Az összetételt lásd a részletes leírásban!
• nettó töltet: 400ml

Részletek

Összetétel:

30 - 40 % oldószeres nafta (ásványolaj);

20 - 25 % tetraklór- etilén;

20 - 25 % propán;

10 - 12,5 % bután;

5 - 7 % izobután

 

 

veszélyt jelző piktogramok:

GHS02 GHS08

 

Figyelmeztés: Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H351 Feltehetően rákot okoz

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P210 Hőtől/szikrától/ nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P405 Elzárva tárolandó.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Cikkszám
7076
Hasonló termékek