Stannol X32-10i flux ceruza 10ml

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
Stannol X32-10i flux ceruza 10ml
4 450 Ft
• No-Clean technológia (szemcsésedés nélküli forrasztás)
• töltet: 10ml
• gyártói cikkszám: X32 10i
Részletek

Biztonsági tudnivalók, GHS    GHS02: Gyúlékony

Biztonsági tudnivalók, GHS    GHS07: Irritáló


Jelölő szó    Veszély

Biztonsági tudnivalók / H mondatok    H 225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Biztonsági tudnivalók / H mondatok    H 319: Súlyos szemirritációt okoz.

Biztonsági tudnivalók / H mondatok    H 336: Álmosságot és szédülést okozhat.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 233: Az edény szorosan lezárva tartandó.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Biztonsági tudnivalók / P mondatok    P 403+235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Adatok
Gyártó
Stannol
Cikkszám
6910
Hasonló termékek